Koiviston vesihuolto-osuuskunnan riskinarviointi on tehty HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) elintarviketuotannon hallintajärjestelmän mukaisesti.
Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Koiviston vesihuolto-osuuskunnan riskin-arvioinnin 21.12.2022.
Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomainen ja Koiviston vesihuolto-osuuskunta ovat yhteistyönä arvioineet osuuskunnan jakeleman talousveden laatuun vaikuttavien muuttujien tarvittavan tutkimustiheyden edellisten 3 vuoden näytetulosten, riskinarvioinnin (haccp) ja muun olemassa olevan tiedon perusteella.
Koiviston vesihuolto-osuuskunnan jakeleman talousveden laatuominaisuudet eivät ole kolmen viime vuoden aikana vaihdelleet merkittävästi ja määritetyt pitoisuudet ovat olleet talousveden laatuvaatimusten ja –suositusten mukaisia.
Riskiarvioon perustuen vesiosuuskunnan vedestä on tutkittu muuttujia seuraavasti:
Jatkuvan valvonnan näyte (JV) joka toinen vuosi ja joka neljäs vuosi jatkuvan valvonnan näytteen lisäksi vesi-osuuskunnille tarkoitettu jaksottaisen valvonnan näyte (JV+JSVOK). Tuloksia hyödynnetään valvontasuunnitelmassa.

Pikaviesti

Voit jättää meille pikaviestin ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ei luettavissa? Vaihda Captcha-koodi.

Kirjoita hakusana ja paina enteriä