Koiviston vesihuolto-osuuskunnan riskinarviointi on tehty HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) elintarviketuotannon hallintajärjestelmän mukaisesti. Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Koiviston vesihuolto-osuuskunnan riskin-arvioinnin 21.12.2022. Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomainen ja Koiviston vesihuolto-osuuskunta ovat yhteistyönä arvioineet osuuskunnan jakeleman talousveden laatuun vaikuttavien muuttujien tarvittavan tutkimustiheyden edellisten 3 vuoden näytetulosten, riskinarvioinnin (haccp) ja muun olemassa […]

Lue lisää