Kutsu Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan vuosikokoukseen
Paikka: Vanha Riihelä, Riiheläntie 64, 44250 Äänekoivisto
Aika: Torstai 27.4.2017, klo 18:00
Osakkuustietojen ja valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 17:15.
Osakkaita pyydetään saapumaan ajoissa paikalle.
Vuosikokous alkaa klo 18.00.
Osuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään osuuskunnan säännöissä määritellyt asiat.
Lisäksi kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntömuutosta.
Tervetuloa!
Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus.
————————————————————————————————————————
Hallitus esittää, että seuraavat kohdat säännöistä muutetaan.
1 11 § Osuuskunnan kokoukset
nykyinen muoto: Osuuskunnan vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen
huhtikuun loppua.
uusi muoto: Osuuskunnan vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen
kesäkuun loppua.

2 12 § Osuuskunnan vuosikokous
nykyinen muoto: 10) määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
uusi muoto: jätetään kohta 10 pois

3 13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot
nykyinen muoto: Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan
kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai
sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.
uusi muoto: Kokouskutsu toimitetaan osakkaille postitse osakaskirjeenä ja lisäksi kutsu ilmoitetaan osuuskunnan
omilla verkkosivuilla. Tarvittaessa hallituksella on oikeus muuttaa kokouskutsutapaa.

4 14 § Hallitus
nykyinen muoto: Osuuskunnan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi
vuodeksi kerrallaan.
uusi muoto: Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi – seitsemän (5-7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi
vuodeksi kerrallaan.
Nykyinen muoto: –
uusi muoto: Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja irtisanoo
hallitus.

5 17 § Tilikausi ja tilinpäätös
nykyinen muoto: Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen osuuskunnan vuosikokousta, kuitenkin
viimeistään ennen maaliskuun loppua.
uusi muoto: Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen osuuskunnan vuosikokousta.

Nykyiset säännöt kokonaisuudessaan löydätte helpoiten sivulta

Osuuskunnan säännöt

Pikaviesti

Voit jättää meille pikaviestin ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ei luettavissa? Vaihda Captcha-koodi.

Kirjoita hakusana ja paina enteriä